Các điều khoản và điều kiện

Xin vui lòng đọc kỹ các Ä‘iều khoản và Ä‘iều kiện dÆ°á»›i Ä‘ây. Khi đặt tour trá»±c tuyến hoặc đặt tour qua Ä‘iện thoại hoặc qua email, bạn được coi là Ä‘ã đọc và chấp nhận các Ä‘iều kiện này cÅ©ng nhÆ° thay mặt cho tất cả mọi người trong Ä‘oàn của bạn chấp nhận các Ä‘iều khoản và Ä‘iều kiện của Hanoi Free Walking Tours.

Những Ä‘iều khoản và Ä‘iều kiện này tạo thành thỏa thuận giữa Hanoi Free Day Tours và khách hàng.  Các Ä‘iều khoản và Ä‘iều kiện có thể thay đổi bất cứ lúc nào và quý khách có trách nhiệm kiểm tra các Ä‘iều khoản và Ä‘iều kiện này thường xuyên trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào.

Việc tiếp tục sá»­ dụng trang web sau khi có má»™t sá»± thay đổi được thá»±c hiện đồng nghÄ©a quý khách chấp nhận vá»›i những thay đổi Ä‘ó.

1. Những dịch vụ vao gồm trong chÆ°Æ¡ng trình du lịch

HÆ°á»›ng dẫn viên (sinh viên địa phÆ°Æ¡ng nói tiếng Anh)

2. Những dịch vụ không bao gồm trong chÆ°Æ¡ng trình du lịch

Phí di chuyển (nếu có)

Phí tham quan (nếu có)

Chi phí cá nhân (thá»±c phẩm, đồ uống, ...)

3. Thanh toán

Không áp dụng - Các chuyến tham quan hoàn toàn MIỄN PHÍ

4. Chính sách sá»­a đổi, hủy tour
4.1 Sửa đổi

Tất cả các sá»­a đổi và đặt thêm chÆ°Æ¡ng trình du lịch phải được thá»±c hiện trÆ°á»›c thời Ä‘iểm khởi hành và không thể thay đổi sau khi chuyến Ä‘i Ä‘ã bắt đầu.

4.2 Hủy tour từ khách du lịch

Nếu bạn không thể tham gia tour vào ngày và vào thời gian Ä‘ã lên lịch, bạn phải thông báo cho chúng tôi trong vòng 12 giờ kể từ thời Ä‘iểm khởi hành.

Ghi chú:

Tất cả các hủy bỏ phải được trá»±c tiếp hoặc bằng văn bản và được xác nhận

4.3 Hủy tour từ Hanoi Free Day Tours

Câu lạc bá»™ Hanoi Free Day Tours có quyền hủy bất chuyến tham quan hoặc bất kỳ phần nào trong hành trình của quý khách do không không nhận đủ thông tin đăng kí hoặc bất kỳ rủi ro nào phát sinh má»™t cách trá»±c tiếp hoặc gián tiếp bởi các hành vi của tôn giáo, khủng bố, dịch bệnh, thời tiết, hoặc những sá»± cố ngoài tầm kiểm soát

Trong trường hợp câu lạc bá»™ Hanoi Free Day Tours hủy má»™t chuyến Ä‘i, vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ liên hệ vá»›i quý khách ngay lập tức và cung cấp cho bạn các lá»±a chọn thay thế. Những lá»±a chọn thay thế nhÆ° vậy Ä‘òi hỏi sá»± hợp tác chặt chẽ và thấu hiểu giữa cả hai bên. Xin vui lòng gá»­i email cho chúng tôi tại [email protected] để thảo luận, chúng tôi rất vui khi lắng nghe và làm hết sức mình để cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất có thể.

Đối vá»›i tour ghép, quý khách vui lòng đến Ä‘úng giờ. Đoàn sẽ đợi không quá 15 phút sau thời Ä‘iểm xuất phát dá»± kiến ​​để bắt đầu chuyến tham quan chung.

5. Trách nhiệm và bảo hiểm

Du lịch Ä‘i bá»™ miá»…n phí Hà Ná»™i không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thÆ°Æ¡ng tích hoặc thiệt hại nào do hành khách phải chịu do sá»± chậm trá»…, tai nạn, thiên tai, hành Ä‘á»™ng chính trị và tình trạng bất ổn do hành khách gánh chịu.

6. Chính sách bảo mật

Thông tin cá nhân về bạn nhÆ° tên, địa chỉ, số Ä‘iện thoại hoặc địa chỉ email phải tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tÆ° và bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi.